Apzīmējumi:   - uzvara   - neizšķirts   - zaudējums.